Milí přátelé a příznivci Freudových dnů v Příboře,

je časný duben, za okny to vypadá, že jaro mine velmi rychle a my přeskočíme hned do léta. A pak přijde září a tak je jasné, že je čas dopilovat program dalšího, již osmého ročníku Freudových dnů.

Rádi bychom, aby tento ročník byl svým zaměřením ještě trochu komplexnější než ty předchozí. V minulých letech jsme zaměřovali svou pozornost na konkrétní duševní onemocněním tak, jak jsme většinou zvyklí po celou dobu našeho vzdělávání, snad jen v trošku širších souvislostech. Tentokrát bychom chtěli nabídnout ještě více bio-psycho- sociálního přístupu k potížím našich pacientů a také ještě o něco více zapojit i kolegy jiných odborností. Tématem letošních Freudových dnů je totiž psychosomatická medicína, a ta se navzdory tomu, jak se v učebnicích hlásí ke komplexním přístupům prakticky všechny medicínské obory, asi jediná bio-psycho- sociálními modely opravdu zabývá a na člověka asi jediná nenahlíží úzkým průzorem své specializace.

Rádi bychom si troufli tvrdit, že my psychiatři, chápeme své pacienty v jejich celistvosti. Snad, ale hlavně v určitých diagnostických okruzích a oproti jiným více psychologicky. V psychosomatické medicíně naopak chybí i nám komplexní, a sice somatický pohled, a možná by se dalo váhat i s tím sociálním…

Rádi tedy zařazujeme psychosomatiku jako hlavní téma Freudových dnů v letošním roce a věříme, že téma bude pro nás všechny obohacením.

Milí přátelé, přejeme Vám hezké léto a budeme se těšit na setkání v září v Příboře.

MUDr. Eva Ressnerová, MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. a MUDr. Mořic Jurečka

Program

Pátek 21. září 2018

13:00 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00 - 15:45 Dějinný vývoj psychosomatického myšlení u nás
MUDr. Michal Kryl
15:45 - 16:30 Hranice v psychosomatice
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:00 Intimita ve složených rodinách
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála
Společenská část
19:00 - 20:30 Kontinuální večeře v restauraci U Zlaté hvězdy, Příbor
20:30 - 23:30 Společenský večer

Sobota 22. září 2018

9:00 - 9:30 Nástroje fyzioterapeuta v psychosomatice
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Hana Šmejkalová
9:30 - 10:00 Jak se dopracovat k vyhoření
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
10:00 - 10:30 Psychoterapeutická práce s tělem, přehled metod
MUDr. Alena Večeřová Procházková
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 11:15 Psychosomatické aspekty chronické bolesti
MUDr. Jaromír Kabát
11:15 - 11:45 Stres - vše o něm víme a přesto má na nás vliv
MUDr. Jana Peclová
11:45 - 12:15 Střevní mikrobiom aneb duše v břiše
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Pátek 22. září 2017

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů v budově gymnázia
14:00-15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00-15:45 Kdo je člověk
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
15:45-16:30 Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Přestávka
17:00-17:45 Poruchy chování u demencí a jejich léčba
prim. MUDr. Richard Krombholz, MBA
17:45-18:30 Problémové chování u poruch autistického spektra
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Společenská část
19:00-20:00 Kontinuální večeře
20:30-23:30 Kulturní program – swingová skupina
23:30-02:00 Volný program

Sobota 23. září 2017

Odborný program
09:00-09:45 Poruchy chování u mentální retardace
prim. MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Pavla Dudová
09:45-10:30 Možnosti zvládání agitovaného a násilného chování psychologickými a farmakologickými prostředky
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Přestávka
10:45-11:30 Poruchy chování při užívání návykových látek
MUDr. Petr Popov, MHA
11:30-12:15 Neurobiologie psychopatie
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Pátek 30. září 2016

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00-15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00-15:10 Úvod
15:10-15:40 Demence jako aktuální problém léčby, péče i politická priorita v Evropě
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
15:40-16:05 Vyšetření kognitivních poruch klinickým psychologem
PhDr. Dagmar Beránková
16:05-16:30 Vyšetření pacienta s podezřením na demenci z pohledu neurologa
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Přestávka
17:00-17:30 Diferenciální diagnostika demencí
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
17:30-18:00 Základy farmakoterapie vyššího věku
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
18:00-18:30 Základy farmakologické léčby demencí
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Společenská část
19:00-20:00 Večeře (raut) v restauraci U Zlaté hvězdy, ulice Místecká 287, Příbor
20:00-21:30 Společenský večer v rytmu swingu
21:30-23:00 Volný večerní program

Sobota 1. října 2016

Odborný program
09:00-09:30 BPSD aneb čeho se bojíme nejvíce
MUDr. Petr Dostálek
09:30-10:00 Využití kognitivní rehabilitace u pacientů s demencí
Mgr. Petra Krulová
10:00-10:30 Kognitivní distorze v psychoterapii
Mgr. Zuzana Svobodová
Přestávka
10:45-11:30 Poruchy chování při užívání návykových látek
MUDr. Petr Popov, MHA
10:45-11:40 Testy a dotazníky pro vyšetření kognitivních funkcí
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
11:40-12:15 Aktuality o Reformě péče o duševní zdraví
Ing. Martin Doležal

Pátek 11. září 2015 - Aula gymnázia

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00-15:00 Prezence účastníků
15:00-16:30 Odborný program
Co je a není štěstí v současnosti
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Bipolární afektivní porucha, procházka časem
MUDr. Svatopluk Sedláček
Přestávka
16:45-18:15 Odborný program
Osobnostní a afektivní zdroje kolísání nálady – psychodynamický pohled
MUDr. Dana Holubová
Deprese a mánie – odvrácené strany téže mince
PhDr. Michael Václavík
Život s bipolární afektivní poruchou
Mgr. Martin Okáč, Mgr. Kateřina Okáčová
Společenská část
18:30-20:30 Večeře v jídelně gymnázia
19:30-20:15 Koncert vážné hudby v provedení členů Janáčkovy filharmonie v kostele sv. Valentina v Příboře
20:30-23:00 Občerstvení
20:30-22:30 Vystoupení cimbálové muziky Pramínky ve školní jídelně gymnázia

Sobota 12. září 2015

09:00-10:30 Odborný program
Neurobiologie a biologické markery bipolární afektivní poruchy
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Bipolární prožívání v Rorschachově testu
Mgr. Marek Macák
Změny kognitivních funkcí u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Přestávka
10:45-12:15 Moderní zásady léčby bipolární afektivní poruchy
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Léčba bipolární afektivní poruchy u těhotných a kojících
MUDr. Jan Hanka
Kognitivně behaviorální léčba bipolární afektivní poruchy
MUDr. Jiřina Kosová
12:15-13:15 oběd

Registrace pro účastníky

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v organizačních pokynech. Odborné setkání je určeno odborníkům. Z kapacitních důvodů nelze akceptovat přihlášky laické veřejnosti.

Organizátor REKVAL s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníků a přednášejících za účelem přípravy a realizace setkání "Freudovy dny" a vystavení osvědčení. Vyplněním osobních údajů sdělujete organizátorům Váš souhlas.

Organizační pokyny

Organizační pokyny pro účastníky

Odborný program proběhne v aule Masarykova gymnázia Příbor a následný společenský večer, včetně večeře a příjemné hudby se uskuteční v restauraci U Zlaté hvězdy, která se nachází kousek od gymnázia.

 • Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře, který najdete v sekci Registrace. Informace o přijetí přihlášky Vám přijde nejpozději do 48 hodin na Vámi uvedený kontaktní email. Registrace přihlášek bude prováděna podle pořadí a zaplacení poplatků.
 • Společenský večer je oddělen od registračního poplatku. (objednává a hradí se samostatně viz online přihláška)
 • Registrační poplatek pro účastníky činí 500,- Kč/osoba
 • Společenský večer pro účastníky činí 200,- Kč/osoba a koná se 21.9.2018 od 19:00 hod. v Restauraci u Zlaté hvězdy (zajištěna večeře ve formě rautu)
 • Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet č.: 35-1739860257/0100 variabilní symbol 210918 a do zprávy pro příjemce, vždy uveďte jméno účastníka/ účastníků pro identifikaci platby. Veškeré platby je potřeba zaplatit do 14.9.2018. Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace. Zde Vám bude předán daňový doklad.
 • Konference je ukončena sobotním odborným programem.
 • Ubytování si účastníci zajišťují sami – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Vzhledem k omezené kapacitě bezprostředně blízkého ubytování, doporučujeme účastníkům včasnou rezervaci. Parkování je možné na parkovišti na náměstí a v okolí.
 • Možnost osobních setkání s kolegy i odborná konzultace se zástupci farmaceutických firem v průběhu celé odborné akce.

Storno poplatky

 • Registrační poplatek, společenský večer od 14.9.2018 – 100%
 • Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet

Organizační pokyny pro vystavující firmy

Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele včetně ceny, Vám budou sděleny na tel. čísle 739 227 247 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@rekval.cz
 • Instalace stánku ve 2. poschodí Masarykova gymnázia v Příboře je možná v pátek od 13:00 hod. Prostory jsou v bezprostřední blízkosti auly, kde bude probíhat odborné setkání.
 • Ubytování si vystavující firmy zajišťují samy – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě vyššího počtu, je toto nutné projednat dopředu s organizátorem.
 • Pro vyložení vystavujících materiálů z auta je možné využít vjezd za budovou gymnázia (z ulice Komenského), pak auto přeparkovat.
 • Poplatek za společenský večer za zástupce vystavující firmy ve výši 200,- Kč/osoba (v této ceně je zahrnuto večeře v restauraci U Zlaté hvězdy a hudba) je potřeba uhradit do 14.9.2018 na č.ú. 35-1739860257/0100, variabilní symbol 210918 - do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno vystavující firmy. Zároveň nám na email sekretariat@rekval.cz napište počet a jména zástupců vystavující firmy, včetně kontaktů.
 • Pozor - online přihlášky v rámci registrace jsou určené pouze pro účastníky (lékaře a sestry).
Přidat do kalendáře 2018-09-21 12:00:00 2018-09-22 15:00:00 Europe/Prague Freudovy dny 2018 Téma: Psychosomatika Příbor sekretariat@rekval.cz

Místo konání

Masarykovo gymnázium, příspěvková organizace

Zde se uskuteční odborné setkání.

Jičínská 528
742 58 Příbor
http://www.gypri.cz

Zobrazit streetview

Restaurace U Zlaté hvězdy (společenský večer)

Místecká 287
742 58 Příbor
http://www.uzlatehvezdy.cz

Ubytování

Penzion Siesta Příbor
http://www.siesta55.cz
tel. 556 722 052, 608 607 044
siesta55@email.cz

Penzion St. Florian Příbor
http://www.penzionpriborflorian.cz
tel. 556 725 450, 603 952 065
info@penzionflorian.cz

Penzion U Náměstí Příbor
http://www.ubytovani-pribor.wz.cz
tel. 556 715 638, 723 172 292

Penzion Freudův sen
http://www.pribor-ubytovani.cz
tel. 731 112 476
penzionfs@seznam.cz

Motel Zafír
http://www.zafir.cz/
tel. 556 723 605, 556 725 715
motel@zafir.cz

Penzion JAAL
http://www.penzion-pribor.cz
tel. 777 725 332, 556 719 037
info@penzion-pribor.cz
(jednolůžkový 490, dvojlůžkový 790,-)

Penzion RICCO
http://www.dopenzionu.cz/pribor/penzion-ricco-1460
tel. 567 214 854, 777 100 007
ricco@ricco.cz

Ubytování v soukromí U Volného
http://www.uvolneho.cz
tel. 731 622 680
podstavkova.m@seznam.cz

Interhotel Tatra
http://www.tatrahotel.cz
tel. 556 872 111, 556 872 280
recepce@tatrahotel.cz

Penzion U Čápa
http://www.penzion.ucapa.cz
tel. 602 705 637, 595 536 570
penzion@ucapa.cz

Kontakt

Odborní garanti

MUDr. Petr Šilhán
oddělení psychiatrické FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 373 145, 603 153 019

MUDr. Eva Ressnerová
Psychiatrická ambulance
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 703 375, 604 748 289

Organizační garant

Rekval s.r.o.
28. října 68/165
709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Ing. Jarmila Kolatová
Marta Tricha
tel.: 739 227 247, 553 871 113
e-mail: sekretariat@rekval.cz