Vážené kolegyně a kolegové,

na konci letošního září proběhnou už VI. Freudovy dny v Příboře a my bychom chtěli poděkovat všem dosavadním účastníkům, přednášejícím i spoluorganizátorům za to, jak svými silami přispěli ke zrání konference. Freudovy dny jsou již stálicí domácích odborných akcí, získaly si své publikum a věříme, že i dobré odborné jméno. Na této tradici chceme stavět také v letošním roce, kdy opět komplexním způsobem pojednáme o tématu, jehož význam v naší populaci nezadržitelně stoupá, a sice o demencích. Téma je ze své podstaty převážně neurobiologické, ale o co méně psychoterapeutické o to zase více sociální. Přednášky se proto budou týkat etiopatogeneze, diagnostiky i léčby, ale také možností psychologického vyšetření, kognitivní rehabilitace dostupné v běžných ambulancích či správného přístupu k pacientovi při zajišťování jeho potřeb. Účast přislíbili jako každoročně naši přední odborníci a přesáhneme i k obecnějším a optimističtějším otázkám pozitivního průběhu stárnutí. Zveme Vás tímto k účasti a chceme jen upozornit, že účast na Freudových dnech každoročně stoupá a dostáváme se na hranu kapacitních možností s magickým číslem 100 účastníků, proto doporučujeme včasné potvrzení Vaší účasti.

Na setkání s Vámi se těší

MUDr. Petr Šilhán, MUDr. Eva Ressnerová a MUDr. Mořic Jurečka

Fakultní nemocnice Ostrava

ve spolupráci s psychiatrickou ambulancí
MUDr. Evy Ressnerové

pořádají odborné setkání

VI. FREUDOVY DNY

30.9. - 1.10.2016 v Příboře

Téma:

Demence

Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů ČLK a bude ohodnocena příslušným počet kreditů. Pro zdravotní sestry se počítá se zařazením do kreditního systému ČAS.

Odborný program

Pátek: 15-18 hod.
Sobota: 9-12 hod.
Testy a dotazníky pro vyšetření kognitivních funkcí
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Vyšetření kognitivních poruch klinickým psychologem
PhDr. Dagmar Beránková
BPSD aneb čeho se bojíme nejvíce
MUDr. Petr Dostálek
Demence jako aktuální problém lěčby, péče i politická priorita v Evropě
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Základy farmakoterapie vyššího věku
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Základy farmakologické léčby demencí
Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Čtyři otázky
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA
Využití kognitivní rehabilitace u pacientů s demencí
Mgr. Petra Krulová
Diferenciální diagnostika demencí
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Vyšetření pacienta s podezřením na demenci z pohledu neurologa
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Kognitivní distorze v psychoterapii
Mgr. Zuzana Svobodová

Registrace pro účastníky

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v organizačních pokynech.

Organizační pokyny

Organizační pokyny pro účastníky

Odborný program proběhne v aule Masarykova gymnázia Příbor a následný společenský večer, včetně večeře a příjemné hudby v rytmu swingu, se uskuteční v restauraci U Zlaté hvězdy, která se nachází kousek od gymnázia.

 • Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře, který najdete v sekci Registrace. Informace o přijetí přihlášky Vám přijde nejpozději do 48 hodin na Vámi uvedený kontaktní email. Registrace přihlášek bude prováděna podle pořadí a zaplacení registračního poplatku.
 • Registrační poplatek pro účastníky činí 500,- Kč/osoba a zahrnuje odborný program, občerstvení po oba dny, večeři v restauraci, společenský program.
 • Registrační poplatek uhraďte, nejpozději do 25.9.2016 na účet č.: 35-7196360287/0100 variabilní symbol 2016070 a do zprávy pro příjemce, vždy uveďte jméno účastníka/ účastníků pro identifikaci platby.
 • Konference je ukončena sobotním odborným programem.
 • Ubytování si účastníci zajišťují sami – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Vzhledem k omezené kapacitě bezprostředně blízkého ubytování, doporučujeme účastníkům včasnou rezervaci. Parkování je možné na parkovišti na náměstí a v okolí.
 • Možnost osobních setkání s kolegy i odborná konzultace se zástupci farmaceutických firem v průběhu celé odborné akce.

Organizační pokyny pro vystavující firmy

Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele včetně ceny, Vám budou sděleny na tel. čísle 737 782 333 nebo prostřednictvím emailu edukana@edukana.cz
 • Instalace stánku ve 2. poschodí Masarykova gymnázia v Příboře je možná v pátek od 13:00 hod. Prostory jsou v bezprostřední blízkosti auly, kde bude probíhat odborné setkání.
 • Ubytování si vystavující firmy zajišťují samy – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě vyššího počtu, je toto nutné projednat dopředu s organizátorem.
 • Pro vyložení vystavujících materiálů z auta je možné využít vjezd za budovou gymnázia (z ulice Komenského), pak auto přeparkovat.
 • Registrační poplatek za zástupce vystavující firmy ve výši 300,- Kč/osoba (v této ceně je zahrnuto občerstvení po oba dny + večeře v restauraci U Zlaté hvězdy) je potřeba uhradit do 25.9.2016 na č.ú. 35-7196360287/0100, variabilní symbol 2016071 - do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno vystavující firmy. Zároveň nám na email edukana@edukana.cz napište počet a jména zástupců vystavující firmy, včetně kontaktů.
 • Ubytování pro vystavující firmy – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Pozor - online přihlášky v rámci registrace jsou určené pouze pro účastníky (lékaře a sestry).

Místo konání

Masarykovo gymnázium, příspěvková organizace

Zde se uskuteční odborné setkání.

Jičínská 528
742 58 Příbor
http://www.gypri.cz

Zobrazit streetview

Restaurace U Zlaté hvězdy (společenský večer)

Místecká 287
742 58 Příbor
http://www.uzlatehvezdy.cz


Ubytování

Penzion Siesta Příbor
http://www.siesta55.cz
tel. 556 722 052, 608 607 044
siesta55@email.cz

Penzion St. Florian Příbor
http://www.penzionpriborflorian.cz
tel. 556 725 450, 603 952 065
info@penzionflorian.cz

Penzion U Náměstí Příbor
http://www.ubytovani-pribor.wz.cz
tel. 556 715 638, 723 172 292

Penzion Freudův sen
http://www.pribor-ubytovani.cz
tel. 731 112 476
penzionfs@seznam.cz

Motel Zafír
http://www.zafir.cz/
tel. 556 723 605, 556 725 715
motel@zafir.cz

Penzion JAAL
http://www.penzion-pribor.cz
tel. 777 725 332, 556 719 037
info@penzion-pribor.cz
(jednolůžkový 490, dvojlůžkový 790,-)

Penzion RICCO
http://www.dopenzionu.cz/pribor/penzion-ricco-1460
tel. 567 214 854, 777 100 007
ricco@ricco.cz

Ubytování v soukromí U Volného
http://www.uvolneho.cz
tel. 731 622 680
podstavkova.m@seznam.cz

Interhotel Tatra
http://www.tatrahotel.cz
tel. 556 872 111, 556 872 280
recepce@tatrahotel.cz

Kontakt

Odborní garanti

MUDr. Petr Šilhán, primář
oddělení psychiatrické FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 373 145, 603 153 019

MUDr. Eva Ressnerová
Psychiatrická ambulance
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 703 375, 604 748 289

Organizační garanti

Edukana, spolek*

28. října 68/165
709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Bc. Pavlína Poledníková
mobil: 737 782 333
email: edukana@edukana.cz

IČ: 270 36 898, nejsme plátci DPH
bankovní spojení: 35-7196360287/0100 (KB)

* Od 1.1.2016 došlo ke změně názvu občanského sdružení na „spolek“, dle požadavků Nového občanského zákoníku