Milé kolegyně a kolegové,

letos na podzim se opět sejdeme v Příboře, při příležitosti konání již XII. ročníku Freudových dnů. Sejdeme se v roce, kdy mj. slavíme 200 let od narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany a 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky. Téma narození a smrti i začátků a konců rezonuje v životě každého z nás. A rezonuje také v psychiatrii. Tyto milníky přinášejí řadu otázek - etických, psychologických i biomedicínských. Pojďme se tedy spolu setkat a zamyslet nad tématem

Život a jeho počátky a konce nejen v psychiatrii

Těšíme se na Vás

Eva Ressnerová a Petr Šilhán

Kontakt na organizačního garanta:

REKVAL, s.r.o.
739 227 247
sekretariat@rekval.cz

Program

Pátek 4. října 2024

13:30 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00 - 16:30 ...
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:30 ...
Doprovodný program
19:00 - 24:00 Doprovodný program, večeře, restaurace U Čápa, Příbor

Sobota 5. října 2024

Odborný program
09:00 - 10:30
10:30 - 10:45 Přestávka

V průběhu Freudových dnů bude k dispozici coffee break.

Pátek 20. října 2023

13:00 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00 - 16:30 Blok I: Úvod do problematiky
Polaritní osobnost: bílé místo na mapě psychiatrických diagnóz
PhDr. Michael Václavík
Nové trendy v užívání u adiktologických pacientů
Mgr. Tomáš Jandáč, Ph.D.
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:30 Blok II: Duální diagnózy
Role psychoaktivních látek v etiologii psychotických poruch
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Diagnostické spektrum a struktura terapeutického programu na oddělení pro pacienty s duálními diagnózami PN Bohnice
MUDr. Lenka Neuschlová
Specifika terapeutické práce v TK Tao
Bc. Stanislava Kotasová, Bc. Soňa Papšíková
Doprovodný program
19:00 - 24:00 Doprovodný program, večeře, restaurace U Čápa, Příbor

Sobota 21. října 2023

Odborný program
09:00 - 10:30 Blok III: Hraniční porucha osobnosti
Ambulantní program ve FNO pro Emočně nestabilní pacienty se sebepoškozováním
MUDr. Genovéva Almássy
Léčba emočně nestabilních adolescentů na lůžkovém psychiatrickém oddělení pro dospělé?
MUDr. Tomáš Skřont
Komunitní práce s lidmi s poruchou osobnosti
Mgr. Martin Kalous
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:15 Blok IV: Trendy v psychiatrické péči
Trendy akutní psychiatrické péče
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Možnosti a limity současné psychiatrické léčby závislostí
MUDr. Andrea Miklovičová
Pád do virtuální pasti: Skrytá nebezpečí ve světě sociálních sítí
Mgr. Vladimíra Osadníková

V průběhu Freudových dnů bude k dispozici coffee break.

Pátek 7. října 2022

13:00 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00 - 15:45 Psychologicko-filozofické kořeny ruské agresivity a ukrajinská odpověď na ruskou expanzi
Mgr. Jefim Fištejn
15:45 - 16:30 Pandemie pohledem epidemiologa
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 17:35 Psychiatrické dopady COVID-19
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D.
17:35 - 18:10 Nová antipsychotika a nové zkušenosti
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
18:10 - 18:30 Tak konečně ˝Lékařská psychoterapie˝
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Doprovodný program
19:00 - 24:00 Doprovodný program, večeře, restaurace U Čápa, Příbor

Sobota 8. října 2022

Odborný program
9:00 - 10:30 Lůžková psychiatrie v MSK – co se událo a kam směřujeme
Oddělení psychiatrické FN Ostrava (prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.)
Psychiatrické oddělení NsP Havířov (prim. MUDr. Michal Samson)
CNS-Centrum Třinec (prim. MUDr. David Polednik)
Psychiatrická nemocnice Ostrava (nám. MUDr. Mgr. David Besta)
10:45 - 12:15 Multidisciplinární týmy v MSK – kde vznikly a jak fungují
CDZ Opava (Mgr. Romana Růžičková)
Beskydské CDZ (Mgr. Dana Adamcová a Mgr. Jana Jourová)
CDZ Ostrava (prim. MUDr. Richard Záleský)
Multidisciplinární tým pro děti (MUDr. Jan Uhlíř)

V průběhu Freudových dnů bude k dispozici coffee break.

Pátek 11. října 2019

13:00 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
15:00 - 15:45 Kult krásy a těla v současné psychoterapeutické praxi
Mgr. Alexandra Hrouzková, Ph.D.
15:45 - 16:30 Vývoj psychoanalytických názorů na poruchy příjmu potravy
doc. PhDr. Jana Kocourková
17:00 - 17:45 Rodinná terapie a poruchy příjmu potravy
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
17:45 - 18:30 Metabolický pohled na mentální anorexii a bulimii. Specifika nutriční péče na JIPP. Rizika „zdravé“ výživy v praxi
MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D.
19:00 - 20:30 Večeře v restauraci U Čápa, Příbor
20:30 - 23:30 Společenský večer

Sobota 12. října 2019

9:00 - 9:30 Možnosti a omezení psychiatrických oddělení v léčbě poruch příjmu potravy
MUDr. Jana Schwarzová
9:30 - 10:00 Ambulantní multidisciplinární přístup k léčbě poruch potravy – výsledky a zkušenosti
MUDr. Jan Uhlíř
10:00 - 10:30 Sociální práce v terapii osob s poruchami příjmu potravy
Kateřina Sloviaková, DiS.
10:45 - 11:15 Poruchy příjmu potravy u dětí a adolescentů v klinické praxi
prim. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.
11:15 - 11:45 Léčba poruch příjmu potravy v Denním stacionáři pro adolescenty
MUDr. Petra Uhlíková
11:45 - 12:15 Léčebné modality v Centru pro poruchy příjmu potravy psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Pátek 21. září 2018

13:00 - 14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00 - 15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00 - 15:45 Dějinný vývoj psychosomatického myšlení u nás
MUDr. Michal Kryl
15:45 - 16:30 Hranice v psychosomatice
doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.
16:30 - 17:00 Přestávka
17:00 - 18:00 Intimita ve složených rodinách
PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála
Společenská část
19:00 - 20:30 Kontinuální večeře v restauraci U Zlaté hvězdy, Příbor
20:30 - 23:30 Společenský večer

Sobota 22. září 2018

9:00 - 9:30 Nástroje fyzioterapeuta v psychosomatice
Mgr. et Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Hana Šmejkalová
9:30 - 10:00 Jak se dopracovat k vyhoření
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
10:00 - 10:30 Psychoterapeutická práce s tělem, přehled metod
MUDr. Alena Večeřová Procházková
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 11:15 Psychosomatické aspekty chronické bolesti
MUDr. Jaromír Kabát
11:15 - 11:45 Stres - vše o něm víme a přesto má na nás vliv
MUDr. Jana Peclová
11:45 - 12:15 Střevní mikrobiom aneb duše v břiše
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Pátek 22. září 2017

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů v budově gymnázia
14:00-15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00-15:45 Kdo je člověk
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
15:45-16:30 Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Přestávka
17:00-17:45 Poruchy chování u demencí a jejich léčba
prim. MUDr. Richard Krombholz, MBA
17:45-18:30 Problémové chování u poruch autistického spektra
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Společenská část
19:00-20:00 Kontinuální večeře
20:30-23:30 Kulturní program – swingová skupina
23:30-02:00 Volný program

Sobota 23. září 2017

Odborný program
09:00-09:45 Poruchy chování u mentální retardace
prim. MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Pavla Dudová
09:45-10:30 Možnosti zvládání agitovaného a násilného chování psychologickými a farmakologickými prostředky
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Přestávka
10:45-11:30 Poruchy chování při užívání návykových látek
MUDr. Petr Popov, MHA
11:30-12:15 Neurobiologie psychopatie
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Pátek 30. září 2016

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00-15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00-15:10 Úvod
15:10-15:40 Demence jako aktuální problém léčby, péče i politická priorita v Evropě
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
15:40-16:05 Vyšetření kognitivních poruch klinickým psychologem
PhDr. Dagmar Beránková
16:05-16:30 Vyšetření pacienta s podezřením na demenci z pohledu neurologa
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Přestávka
17:00-17:30 Diferenciální diagnostika demencí
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
17:30-18:00 Základy farmakoterapie vyššího věku
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
18:00-18:30 Základy farmakologické léčby demencí
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Společenská část
19:00-20:00 Večeře (raut) v restauraci U Zlaté hvězdy, ulice Místecká 287, Příbor
20:00-21:30 Společenský večer v rytmu swingu
21:30-23:00 Volný večerní program

Sobota 1. října 2016

Odborný program
09:00-09:30 BPSD aneb čeho se bojíme nejvíce
MUDr. Petr Dostálek
09:30-10:00 Využití kognitivní rehabilitace u pacientů s demencí
Mgr. Petra Krulová
10:00-10:30 Kognitivní distorze v psychoterapii
Mgr. Zuzana Svobodová
Přestávka
10:45-11:30 Poruchy chování při užívání návykových látek
MUDr. Petr Popov, MHA
10:45-11:40 Testy a dotazníky pro vyšetření kognitivních funkcí
doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
11:40-12:15 Aktuality o Reformě péče o duševní zdraví
Ing. Martin Doležal

Pátek 11. září 2015 - Aula gymnázia

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů
14:00-15:00 Prezence účastníků
15:00-16:30 Odborný program
Co je a není štěstí v současnosti
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Bipolární afektivní porucha, procházka časem
MUDr. Svatopluk Sedláček
Přestávka
16:45-18:15 Odborný program
Osobnostní a afektivní zdroje kolísání nálady – psychodynamický pohled
MUDr. Dana Holubová
Deprese a mánie – odvrácené strany téže mince
PhDr. Michael Václavík
Život s bipolární afektivní poruchou
Mgr. Martin Okáč, Mgr. Kateřina Okáčová
Společenská část
18:30-20:30 Večeře v jídelně gymnázia
19:30-20:15 Koncert vážné hudby v provedení členů Janáčkovy filharmonie v kostele sv. Valentina v Příboře
20:30-23:00 Občerstvení
20:30-22:30 Vystoupení cimbálové muziky Pramínky ve školní jídelně gymnázia

Sobota 12. září 2015

09:00-10:30 Odborný program
Neurobiologie a biologické markery bipolární afektivní poruchy
doc. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Bipolární prožívání v Rorschachově testu
Mgr. Marek Macák
Změny kognitivních funkcí u bipolární afektivní poruchy
MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D.
Přestávka
10:45-12:15 Moderní zásady léčby bipolární afektivní poruchy
MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Léčba bipolární afektivní poruchy u těhotných a kojících
MUDr. Jan Hanka
Kognitivně behaviorální léčba bipolární afektivní poruchy
MUDr. Jiřina Kosová
12:15-13:15 oběd

Registrace pro účastníky

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v organizačních pokynech. Odborné setkání je určeno odborníkům. Z kapacitních důvodů nelze akceptovat přihlášky laické veřejnosti.

Organizátor REKVAL s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníků a přednášejících za účelem přípravy a realizace setkání "Freudovy dny" a vystavení osvědčení. Vyplněním osobních údajů sdělujete organizátorům Váš souhlas.

Organizační pokyny

Organizační pokyny pro účastníky

Odborný program proběhne v aule Masarykova gymnázia Příbor a následný doprovodný program, včetně večeře se uskuteční v restauraci U Čápa v Příboře

 • Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře, který najdete v sekci Registrace. Informace o přijetí přihlášky Vám přijde nejpozději do 48 hodin na Vámi uvedený kontaktní email. Registrace přihlášek bude prováděna podle pořadí a zaplacení poplatků.
 • Doprovodný program je oddělen od registračního poplatku (objednává a hradí se samostatně - viz online přihláška).
 • Registrační poplatek pro účastníky činí 900,- Kč/osoba
 • Registrační poplatek zahrnuje:
  • cetifikát s kreditním hodnocením (e-verze)
  • účast na odborném programu
  • občerstvení v přestávkách
  • vstup na doprovodné výstavy firem
 • Doprovodný program a večeře pro účastníky činí 500,- Kč/osoba a koná se 4.10.2024 od 19:00 hod. v restauraci U Čápa (večeře ve formě rautu).
 • Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet č.: 35-1739860257/0100 variabilní symbol 041024 a do zprávy pro příjemce, vždy uveďte jméno účastníka/ účastníků pro identifikaci platby. Platby uhraďte do 23. 9. 2024.
 • Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace. Daňový doklad Vám bude zaslán emailem v elektronické podob po skončení odborného setkání.
 • Odborné setkání je ukončeno sobotním odborným programem.
 • Ubytování si účastníci zajišťují sami – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Vzhledem k omezené kapacitě bezprostředně blízkého ubytování, doporučujeme účastníkům včasnou rezervaci. Parkování je možné na parkovišti na náměstí a v okolí.
 • ČLK zavedla zautomatizovaný systém přidělování kreditů, proto vás žádáme, abyste při vyplnění registrace uvedli své ČLK ID. Následně zajistíme, aby vám kredity byly připsány.

Storno poplatky

 • Registrační poplatek a doprovodný program do 1. 9. 2024 -50%, do 20. 9. 2024 -60% a od 21. 9. 2024 -100%
 • Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele včetně ceny, Vám budou sděleny na tel. čísle 739 227 247 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@rekval.cz

 • Online přihlášky v rámci registrace jsou určené pouze pro účastníky (lékaře a sestry).
 • Instalace stánku ve 2. poschodí Masarykova gymnázia v Příboře je možná v pátek 4. 10. 2024 od 13:30 hod. Prostory jsou v bezprostřední blízkosti auly, kde bude probíhat odborné setkání.
 • Ubytování si vystavující firmy zajišťují samy – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě vyššího počtu, je toto nutné projednat dopředu s organizátorem.
 • Pro vyložení vystavujících materiálů z auta je možné využít vjezd za budovou gymnázia (z ulice Komenského).
 • Poplatek za doprovodný program s večeří za zástupce vystavující firmy ve výši 500,- Kč/osoba je potřeba uhradit do 23. 9. 2024 na č.ú. 35-1739860257/0100, variabilní symbol 041024 - do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno vystavující firmy. Zároveň nám na email sekretariat@rekval.cz napište počet a jména zástupců vystavující firmy, včetně kontaktů.
Přidat do kalendáře 2024-10-04 12:00:00 2024-10-05 15:00:00 Europe/Prague Freudovy dny 2024 Příbor sekretariat@rekval.cz

Místo konání

Masarykovo gymnázium, příspěvková organizace

Zde se uskuteční odborné setkání.

Jičínská 528
742 58 Příbor
http://www.gypri.cz

Zobrazit streetview

Restaurace U Čápa (doprovodný program s večeří)

9. května 1162
742 58 Příbor
http://www.restauraceucapa.eu/

Ubytování

Penzion Siesta Příbor
http://www.siesta55.cz
tel. 556 722 052, 608 607 044
siesta55@email.cz

Penzion St. Florian Příbor
https://stflorian-cz.webnode.cz/
tel. 556 725 450, 603 952 065
info@penzionflorian.cz

Penzion Freudův sen
http://www.pribor-ubytovani.cz
tel. 731 112 476
penzionfs@seznam.cz

Penzion JAAL
https://penzion-jaal.penzion.cz
tel. 777 725 332, 556 719 037
info@penzion-pribor.cz
(jednolůžkový 490, dvojlůžkový 790,-)

Penzion RICCO
http://www.dopenzionu.cz/pribor/penzion-ricco-1460
tel. 567 214 854, 777 100 007
ricco@ricco.cz

Ubytování v soukromí U Volného
http://www.uvolneho.cz
tel. 731 622 680
podstavkova.m@seznam.cz

Interhotel Tatra
http://www.tatrahotel.cz
tel. 556 872 111, 556 872 280
recepce@tatrahotel.cz

Dům s duší
https://www.dumsdusi.cz
tel. 776 069 512
dumsdusi@seznam.cz

Kontakt

Odborní garanti

MUDr. Petr Šilhán
oddělení psychiatrické FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 373 145, 603 153 019

MUDr. Eva Ressnerová
Psychiatrická ambulance
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 703 375, 604 748 289

Organizační garant

REKVAL s.r.o.
Sazečská 346/3
710 00 Slezská Ostrava

Ing. Jarmila Kolatová
Ing. Irena Steinová
Petra Dubská
tel.: 739 227 247, 553 871 113
e-mail: sekretariat@rekval.cz