Milí přátelé Freudových dnů v Příboře,

píši tento úvodník v čase, kdy se všichni těšíme na dovolenou. V době, kdy jej nejspíše budete číst, bude mít většina z Vás na dohled září a s ním nové povinnosti. Vždy je dobré mít něco hezkého před sebou a já věřím, že tím světlým bodem časného podzimu může být naše společné setkání na Freudových dnech v Příboře.

Tématem letošních Freudových dnů jsou Poruchy chování. Vybrali jsme toto téma proto, že je to téma široké, mnohdy neprobádané, kterému se mnoho pozornosti nevěnuje. A přitom se s ním všichni téměř denně setkáváme a ne vždy si víme rady. Pozvali jsme tedy přednášející jak psychiatry, tak psychology, abychom téma uchopili v celé jeho mnohovrstevnatosti.

Ostatně, když se podíváte kousek dál na program, zjistíte, že je opět atraktivní a pestrý. Věřím, že si v něm každý najde něco, co jej zaujme.

Těšíme se na Vás v září na Freudových dnech v Příboře, ve městě, ve kterém se před lety narodil Sigmund Freud a které je rok od roku krásnější, jak se můžete sami přesvědčit při našem společném setkání.

MUDr. Eva Ressnerová, Prim. MUDr. Petr Šilhán, PhD., a MUDr. Mořic Jurečka

Odborný program


Pátek 22. září 2017

13:00-14:00 Instalace stánků vystavovatelů v budově gymnázia
14:00-15:00 Prezence účastníků
Odborný program
15:00-15:45 Kdo je člověk
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
15:45-16:30 Sebepoškozování jako výraz patologie, pospolitosti i umění
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.
Přestávka
17:00-17:45 Poruchy chování u demencí a jejich léčba
prim. MUDr. Richard Krombholz, MBA
17:45-18:30 Problémové chování u poruch autistického spektra
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.
Společenská část
19:00-20:00 Kontinuální večeře
20:30-23:30 Kulturní program – swingová skupina
23:30-02:00 Volný program

Sobota 23. září 2017

Odborný program
09:00-09:45 Poruchy chování u mentální retardace
prim. MUDr. Vlasta Hanušková, MUDr. Pavla Dudová
09:45-10:30 Možnosti zvládání agitovaného a násilného chování psychologickými a farmakologickými prostředky
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Přestávka
10:45-11:30 Poruchy chování při užívání návykových látek
MUDr. Petr Popov, MHA
11:30-12:15 Neurobiologie psychopatie
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Registrace pro účastníky

Podrobnosti k registraci jsou uvedeny v organizačních pokynech.

Organizační pokyny

Organizační pokyny pro účastníky

Odborný program proběhne v aule Masarykova gymnázia Příbor a následný společenský večer, včetně večeře a příjemné hudby se uskuteční v restauraci U Zlaté hvězdy, která se nachází kousek od gymnázia.

 • Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře, který najdete v sekci Registrace. Informace o přijetí přihlášky Vám přijde nejpozději do 48 hodin na Vámi uvedený kontaktní email. Registrace přihlášek bude prováděna podle pořadí a zaplacení poplatků.
 • Registrační poplatek pro účastníky činí 500,- Kč/osoba
 • Společenský večer pro účastníky činí 200,- Kč/osoba
  22. 9.2017 od 19:000 hod. v Restauraci u Zlaté hvězdy (zajištěna večeře ve formě rautu a hudba k poslechu a tanci.)
 • Úhradu plateb proveďte, prosím, co nejdříve na účet č.: 35-7196360287/0100 variabilní symbol 2017070 a do zprávy pro příjemce, vždy uveďte jméno účastníka/ účastníků pro identifikaci platby. Veškeré platby je potřeba zaplatit do 12.9.2017. Dokladem o zaplacení se prosím při vyzvání prokažte u registrace. Zde Vám bude předán daňový doklad.
 • Konference je ukončena sobotním odborným programem.
 • Ubytování si účastníci zajišťují sami – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Vzhledem k omezené kapacitě bezprostředně blízkého ubytování, doporučujeme účastníkům včasnou rezervaci. Parkování je možné na parkovišti na náměstí a v okolí.
 • Možnost osobních setkání s kolegy i odborná konzultace se zástupci farmaceutických firem v průběhu celé odborné akce.

Storno poplatky

 • Registrační poplatek, společenský večer od 15.9.2017 – 100%
 • Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet

Organizační pokyny pro vystavující firmy

Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele včetně ceny, Vám budou sděleny na tel. čísle 737 782 333 nebo prostřednictvím emailu edukana@edukana.cz
 • Instalace stánku ve 2. poschodí Masarykova gymnázia v Příboře je možná v pátek od 13:00 hod. Prostory jsou v bezprostřední blízkosti auly, kde bude probíhat odborné setkání.
 • Ubytování si vystavující firmy zajišťují samy – viz přiložená nabídka ubytovacích zařízení
 • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě vyššího počtu, je toto nutné projednat dopředu s organizátorem.
 • Pro vyložení vystavujících materiálů z auta je možné využít vjezd za budovou gymnázia (z ulice Komenského), pak auto přeparkovat.
 • Poplatek za společenský večer za zástupce vystavující firmy ve výši 200,- Kč/osoba (v této ceně je zahrnuto večeře v restauraci U Zlaté hvězdy a hudba) je potřeba uhradit do 12.9.2017 na č.ú. 35-7196360287/0100, variabilní symbol 2017071 - do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno vystavující firmy. Zároveň nám na email edukana@edukana.cz napište počet a jména zástupců vystavující firmy, včetně kontaktů.
 • Pozor - online přihlášky v rámci registrace jsou určené pouze pro účastníky (lékaře a sestry).
Přidat do kalendáře 2017-09-22 12:00:00 2017-09-23 15:00:00 Europe/Prague Freudovy dny 2017 Téma: Poruchy chování Příbor edukana@edukana.cz

Místo konání

Masarykovo gymnázium, příspěvková organizace

Zde se uskuteční odborné setkání.

Jičínská 528
742 58 Příbor
http://www.gypri.cz

Zobrazit streetview

Restaurace U Zlaté hvězdy (společenský večer)

Místecká 287
742 58 Příbor
http://www.uzlatehvezdy.cz


Ubytování

Penzion Siesta Příbor
http://www.siesta55.cz
tel. 556 722 052, 608 607 044
siesta55@email.cz

Penzion St. Florian Příbor
http://www.penzionpriborflorian.cz
tel. 556 725 450, 603 952 065
info@penzionflorian.cz

Penzion U Náměstí Příbor
http://www.ubytovani-pribor.wz.cz
tel. 556 715 638, 723 172 292

Penzion Freudův sen
http://www.pribor-ubytovani.cz
tel. 731 112 476
penzionfs@seznam.cz

Motel Zafír
http://www.zafir.cz/
tel. 556 723 605, 556 725 715
motel@zafir.cz

Penzion JAAL
http://www.penzion-pribor.cz
tel. 777 725 332, 556 719 037
info@penzion-pribor.cz
(jednolůžkový 490, dvojlůžkový 790,-)

Penzion RICCO
http://www.dopenzionu.cz/pribor/penzion-ricco-1460
tel. 567 214 854, 777 100 007
ricco@ricco.cz

Ubytování v soukromí U Volného
http://www.uvolneho.cz
tel. 731 622 680
podstavkova.m@seznam.cz

Interhotel Tatra
http://www.tatrahotel.cz
tel. 556 872 111, 556 872 280
recepce@tatrahotel.cz

Kontakt

Odborní garanti

MUDr. Petr Šilhán, primář
oddělení psychiatrické FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 373 145, 603 153 019

MUDr. Eva Ressnerová
Psychiatrická ambulance
Bezručova 2
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 703 375, 604 748 289

Organizační garant

Edukana, spolek
28. října 68/165
709 00 Ostrava, Mariánské Hory

Bc. Pavlína Poledníková
Ing. Eva Mitrengová
mobil: 737 782 333
email: edukana@edukana.cz

IČ: 270 36 898, nejsme plátci DPH
bankovní spojení: 35-7196360287/0100 (KB)